Hoe aansluiten

Een atletiekjaar loopt van 1 november tot 30 oktober. Het winterseizoen (indoor en veldlopen) start op 1 november en eindigt op 15 maart. Het zomerseizoen (pistemeetings) start op 1 april en eindigt op 15 oktober.

Wegwedstrijden en joggings gaan gedurende het hele jaar door.

Men kan bij AVKA aansluiten vanaf de 5e verjaardag.

Onderstaand vindt u meer informatie over :

Categorieën

Lidgeld

Sportuitrusting

Verzekering

Ongeval

Verdere inlichtingen

Categorieën

Benjamins, pupillen en miniemen krijgen alle loop– en kampnummers aangeleerd, degelijk aangepast aan elke categorie.

Vanaf kadet kiezen de atleten stilaan een eigen discipline.

Leeftijdscategorieën seizoen 2020-2021

Categorie

Geboortejaar

Kangoeroes

2015 – 2014

Benjamins

2013 – 2012

Pupillen

2011 – 2010

Miniemen

2009 – 2008

Kadetten

2007 – 2006

Scholieren

2005 – 2004

Juniors

2003 – 2002

Seniors

vanaf 2001

Masters

35 jaar

Lidgeld

Er wordt een jaarlijks lidgeld gevraagd aan alle atleten. Na het invullen van de nodige documenten kan men deelnemen aan wedstrijden van de VAL (Vlaamse Atletiek Liga).  Op uitdrukkelijke aanvraag kunnen de atleten ook aangesloten worden bij de KAVVV (Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs), en dit zonder meerprijs.    

AVKA is een competitief ingestelde vereniging en de trainingen zijn dan ook op competitie gericht. Daarom opteren we voor kortingen indien u deelneemt aan wedstrijden. Dit betekent niet dat leden die niet competitief gericht zijn niet welkom zijn, maar de trainingen zijn zodanig opgebouwd dat ze een voorbereiding inhouden voor het deelnemen aan wedstrijden.
Met de jeugd (benjamin – pupil – miniem) wordt er in groep naar wedstrijden gegaan (zie AVKA-kalender). Daarnaast kan iedereen uiteraard individueel deelnemen aan wedstrijden. Bij de trainers zijn boekjes met het wedstrijdprogamma van de VAL en de KAVVV ter inzage.

Vanaf drie inwonende gezinsleden kan men genieten van een gezinskorting.  

 

Atleten van een andere club, die gebruik maken van onze piste  en/of die bij een trainer van AVKA komen trainen, maar bij een andere club aangesloten blijven, betalen het lidgeld zoals onze eigen atleten.

 

De bedragen van het lidgeld vind u in het Huishoudelijk Reglement..

 

Betaling van het lidgeld gebeurt door overschrijving op rekeningnummer

    BE88 0689 0032 6341
met vermelding van de naam van het lid/de leden

Sportuitrusting

Wie deelneemt aan wedstrijden draagt het wedstrijdtenue (zie rubriek clubkledij).

Om kwetsuren te voorkomen zijn ook goede loopschoenen belangrijk. Voor wedstrijden is het ook aan te raden spikes aan te schaffen. Bij de spikes worden meestal pinnen meegeleverd van 5 of 6 mm (voor indoor en piste). Voor crossen hebt u nood aan pinnen van 9 mm (soms 12 mm).

Misschien vindt u voor de jeugd wel spikes in onze 2e handswinkel.

Verzekering

Om verzekerd te zijn moet men voldoen aan volgende voorwaarden :

Aansluitingskaart en jaarlijkse hernieuwing (VAL – AVVV) afgegeven hebben.
Lidgeld betaald hebben

 

Ongeval

Hopelijk komt het niet voor. Toch willen we meegeven wat te doen bij het oplopen van een kwetsuur :

Bij een opgelopen kwetsuur of een ongeval dient u een "Aangifteformulier" te downloaden of kan u dit aan het secretariaat of de trainer vragen..

Het formulier moet ingevuld worden door de atleet en de behandelende geneesheer en terug bezorgd worden aan het secretariaat (eventueel via de trainer), binnen de 6 kalenderdagen.

Dit formulier moet door het secretariaat doorgezonden worden aan de verzekeringsmaatschappij voor het openen van het ongevallendossier.

Verdere inlichtingen

Verdere inlichtingen kan je bekomen door contact op te nemen met één van de bestuursleden of trainers. De trainers kan u ook persoonlijk spreken vlak voor of na de trainingen.