Historische schets

 

De idee om in Kontich op een georganiseerde manier aan atletiek te doen groeide in 1938.

Een stichting gebeurde in 1942, hoewel deze niet officieel was: clubstatuten werden nog niet opgesteld. Ondanks de oorlogssituatie en het gebrek aan accommodatie behaalden de atleten behoorlijke resultaten.

In 1944 kwam een fusie tussen de atletiekclub en de voetbalclub tot stand:

Kontich Voetbal- en Atletiekclub (KFAC). De voetbalclub slorpte alle atleten op en samenwerking was niet meer mogelijk. KFAC verbrokkelde en de atletiekvereniging ging teniet. Zo was 1946 – 1966 een stille periode: Kontich had geen atletiekclub meer.

In 1966 werd opnieuw initiatief genomen: op een toevallige bijeenkomst van een aantal atletiekliefhebbers werd besloten een club op te richten met officiele statuten: KAC –

Kontich Atletiekclub. Zij werd op 20 november gesticht en op 20 februari 1967 aangesloten bij de KBAB – Koninklijke Belgische Atletiekbond.

In 1981 werd KOAC vzw opgericht.

 

SVA-Atletiek werd opgericht in 1975. Eerst een moeilijke start, maar dan groeide de club snel en zeker uit tot één van de topclubs van de Belgische atletiek. Mede dank zij de goede begeleiding,  de moderne accommodatie en een aantal schitterende atleten wist SVAA in enkele jaren door te groeien tot in 1ste Nationale afdeling.

Sorgvliedt Atletiek werd in 1978 opgericht in Hoboken, zij hadden al vlug een sterke damesploeg die zich eveneens vestigde in 1ste Nationale.

Beide topclubs: SVAA en SORG willen meer. Om hun doelstellingen te bereiken komt er de fusie in 1991 onder de naam STARS (Sorgvliedt-Aartselaar Samenwerking).

In 1994 kreeg de club financiele problemen. Een onvermijdelijke faling zou volgen. Een groep rond het Aartselaarse gebeuren zocht Kontich op (dat problemen heeft met hun terrein)  om de groep uit te breiden naar Aartselaar toe.

 Op 13 oktober 1995 heeft een Bijzondere Algemene Vergadering plaats van de vzw KOAC waar volgende beslissing genomen wordt:

De benaming vzw Kontich Atletiekclub, afgekort KOAC wordt gewijzigd in

Vzw Atletiekvereniging Kontich-Aartselaar, afgekort  AVKA.

Stamnummer 348 van vzw KOAC blijft behouden.

Er wordt geacteerd vanuit twee werkkernen: één in Aartselaar en één in Kontich.

Betrekkelijk snel groeien alle verschillen weg tussen de twee kernen en de ganse groep komt uit onder de benaming AVKA vzw en onder de atleten stellen we een groot samenhorigheidsgevoel vast.  

Vanaf de eeuwwisseling ondervinden we een sterke uitbreiding, vooral bij de jeugd. Geografisch stellen we vast dat de interesse groeit vanuit de regio : we overkoepelen Niel, Schelle, Hemiksem, Hoboken, Wilrijk, Aartselaar, Reet en Kontich.

Het trainerskorps wordt stevig uitgebreid. De meerderheid van deze groep bezit een Bloso-diploma van de Vlaamse Trainersschool. Zo mogen we spreken van een zeer bekwame, professionele begeleiding.