Atletiek Vereniging Kontich Aartselaar vzw (AVKA) is een samenwerking tussen de atletiekkernen van Kontich en Aartselaar. Dit initiatief wordt gesteund door de beide gemeentebesturen.

De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur een huishoudelijk reglement opstelt.  Dit huishoudelijk reglement kan door diezelfde Raad van Bestuur worden gewijzigd. Het huishoudelijk reglement bevat naast verduidelijkingen van de statuten de algemene regels voor de goede werking van de vereniging.

Alle niet voorziene gevallen in dit Huishoudelijk Reglement zullen door de Raad van Bestuur worden beslecht.

Het volledige Huishoudelijk Reglement vindt u in bijlage.

 

Panathlon-verklaring
AVKA ondertekende ook de Panathlon-verklaring over de ethiek in de jeugdsport. Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. De volledige verklaring vindt u in bijlage.

 

Gedragscode
De Vlaamse Atletiekliga heeft in het kader van het ethisch verantwoord sporten ook een gedragscode ontwikkeld. Ook AVKA hecht hier belang aan.
Lees hier de gedragscode.

Ter ondersteuning van de gedragscode en de ethische waarden heeft AVKA Ivo Vermeulen en Jana Callaert als vertrouwenspersoon aangeduid.  Atleten, juryleden, trainers, bestuurders, ... terecht kunnen met vragen of opmerkingen bij Ivo terecht.